Laura Suhanova

uzaicināta uz 22. vēstures valsts olimpiādi 12.klasēm, kas notiks 2016.gada 23.februārī Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē.

Par to var lasīt “Auseklī”

Uz valsts olimpiādi uzaicināti 12.klašu dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 68 punktus.

Skatīt sarakstu!

Vēlam veiksmīgi sagatavoties un startēt!