sp

Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, atbilstoši LOK misijai – ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību.

Projekts paredz katru nedēļu nodrošināt kvalitatīvu un metodiski atbilstošu 3 fakultatīvo sporta nodarbību sarīkošanu, papildus tām divām sporta stundām, kas ir paredzētas obligātajā izglītības programmā, saskaņā ar LSPA izstrādātu metodisko materiālu.

Projekta gaitā tika rīkotas draudzības sacensības, vērtētas skolēnu sekmes, noskaidrojot sešas labākās klases, kuras šodien Jelgavā sacentās finālsacensībās: Finālsacensību dalībniekiem bija jāveic ne tikai vairākas stafetes un jāatbild uz zināšanu konkursa jautājumiem, bet arī žūrijas locekļiem bija jārāda iepriekš sagatavots priekšnesums “Tikai mēs tā protam”.

Vērtējot gan skolēnu sekmes, draudzības sacensību rezultātus, kā arī finālsacenību rezultātus, kopvērtējumā 1.vietu izcīnīja Krimuldas vidusskolas 3.klases skolēni. Viņi balvā ieguva vasaras nometni Ventspilī kopā ar sporta skolotāja Airu Kurtiņu, klases audzinātāju Baibu Liepiņu., zelta medaļas un diplomus par dalību projektā, kā arī ceļojošo kausu.

2019.gadā Krimuldas vidusskola izvēlēta kā “Sporto visa klase’’ stafešu sacensību organizatore savas grupas ietvaros 4. klasēm 26. februārī, 3. klasēm 19. martā un 6. klasēm 28. martā. Šogad sacensības notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā sacensības  stafetēs. Grupas uzvarētāja tiks otrajā kārtā par vienīgo ceļazīmi uz finālsacensībām ar pārējo grupu uzvarētājiem. Katra reģiona uzvarētāju noskaidros pēc sekmēm, labā darba, fiziskajiem rādītājiem un sacensību rezultātiem.