Gunārs Zeps

Fizikas skolotājs

Inguna Buta

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Vents Salcevičs

Sporta un veselības, interešu izglītības skolotājs

Marina Ābele

Sākumskolas skolotāja

Gunārs Kanbergs

Interešu izglītības skolotājs

Ausma Stūrīte

Pagarinātās grupas skolotāja

Linards Kumskis

Angļu valodas skolotājs

Klinta Eigenfelde

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja, karjeras konsultants

Ņina Kārkliņa

Pedagoga palīgs

Lita Lutkevica

Sākumskolas skolotāja

Sanita Upeniece

Bioloģijas (I) skolotāja

Linda Gražule

Angļu valodas skolotāja

Sallija Grēna

Sporta, sporta un veselības,
interešu izglītības skolotāja

Jeļena Dragņeva

Krievu valodas
un interešu izglītības skolotāja

Inguna Damberga

Sākumskolas
un matemātikas skolotāja

Gita Bratuškina

Bibliotekāre,
angļu un latviešu valodas skolotāja

Kristīne Briede

Sākumskolas skolotāja

Kaija Brisone

Speciālās un interešu izglītības skolotāja

Inga Cielēna

Angļu (I, II) valodas skolotāja

Liza Civiļova

Sporta un veselības, interešu izglītības skolotāja

Vita Dankaniča

Logopēds, matemātikas,
sākumskolas skolotāja

Zane Eglīte

Sākumskolas skolotāja

Rita Erdmane

Sociālo zinību, vēstures un sociālās zinātnes I skolotāja

Sandra Ērgle

Mūzikas un sociālo zinību skolotāja

Dzidra Grinberga

Direktores vietniece audzināšanas jomā,
mūzikas skolotāja

Laura Kalniņa

Matemātikas un inženierzinību skolotāja

Līga Kalniņa

Psihologs

Edīte Kanberga

Sākumskolas, sociālo zinību un vēstures, interešu izglītības skolotāja

Vitolds Kucins

Kultūras un mākslas (I, II) skolotājs

Laila Kunce

Krievu (I) valodas skolotāja

Evita Kurtiņa

Vizuālas mākslas skolotāja

Inese Loka

Sākumskolas un dabaszinību skolotāja

Irēna Olekša

Vizuālās mākslas skolotāja

Dagnija Ozoliņa

Dizaina un tehnoloģiju, datorikas skolotāja

Kristaps Pavlovičs

Interešu izglītības skolotājs

Ludmila Pētersone

Pedagoga palīgs,
mūzikas skolotāja

Astrīda Podziņa

Latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas, interešu izglītības skolotāja

Inta Poēma

Latvijas un pasaules vēstures, ģeogrāfijas (I, II) skolotāja

Natālija Riherte

Angļu valodas un interešu izglītības skolotāja

Jana Rozenberga

Direktores vietniece informātikas jomā, datorikas skolotāja

Sanita Sebre

Logopēds

Inese Rupeika

Direktores vietniece mācību jomā

Ziedonis Skrivļa

Interešu izglītības skolotājs

Danute Staka

Direktore

Antra Šverna

Sporta un veselības, interešu izglītības skolotāja

Jānis Teterovskis

Ķīmijas skolotājs

Evija Treija

Sākumskolas, dabaszinību un interešu izglītības skolotāja

Daiga Zandberga

Matemātikas (I), vēstures un sociālās zinātnes I skolotāja

Zaiga Zaremba

Sākumskolas, vizuālās mākslas, interešu izglītības skolotāja