Ija Kivlina

Ģeogrāfijas skolotāja

Sanita Upeniece

Bioloģijas un veselības mācības skolotāja

Ventis Loks

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Linda Gražule

Angļu valodas skolotāja

Liene Vītola-Martinova

Vācu valodas skolotāja

Madara Ansone

Sporta, sporta un veselības skolotāja

Sallija Arhipova

Sporta, sporta un veselības,
interešu izglītības skolotāja

Jeļena Berdņikova

Krievu valodas skolotāja

Inguna Bērziņa

Sākumskolas skolotāja

Gita Bratuškina

Bibliotekāre,
angļu valodas skolotāja

Kristīne Briede

Sākumskolas skolotāja

Kaija Brisone

Speciālās un interešu izglītības skolotāja

Inga Cielēna

Angļu valodas skolotāja

Liza Civiļova

Sporta un interešu izglītības skolotāja

Vita Dankaniča

Logopēds,
sākumskolas skolotāja

Viesturs Dumpis

Interešu izglītības skolotājs

Zane Eglīte

Sākumskolas skolotāja

Rita Erdmane

Direktore,
Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību, vēstures un sociālās zinātnes skolotāja

Sandra Ērgle

Mūzikas un sociālo zinību, interešu izglītības skolotāja

Dzidra Grinberga

Direktores vietniece audzināšanas jomā,
mūzikas skolotāja

Ivars Jacis

Fizikas, inženierzinību, mājturības un tehnoloģiju, interešu izglītības skolotājs

Laura Kalniņa

Matemātikas skolotāja

Līga Kalniņa

Psihologs,
psiholoģijas skolotāja

Edīte Kanberga

Sākumskolas un sociālo zinību, interešu izglītības skolotāja

Vitolds Kucins

Kulturoloģijas, vizuālās mākslas, kultūras un mākslas(I) skolotājs

Laila Kunce

Krievu valodas skolotāja

Evita Kurtiņa

Vizuālas mākslas skolotāja

Inese Loka

Sākumskolas un dabaszinību skolotāja

Ināra Miķelsone

Direktores vietniece izglītības jomā,
bioloģijas skolotāja

Irēna Olekša

Vizuālās mākslas skolotāja

Dagnija Ozoliņa

Informātikas, dizains un tehnoloģijas, datorikas, mājturības un tehnoloģiju, interešu izglītības skolotāja

Gunita Ozoliņa

Mājturības un tehnoloģiju, dizains un tehnoloģijas skolotāja

Līga Ozoliņa

Sporta un veselības skolotāja

Kristaps Pavlovičs

Interešu izglītības skolotājs

Ludmila Pētersone

Pedagoga palīgs,
mūzikas skolotāja

Astrīda Podziņa

Latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas, interešu izglītības skolotāja

Inta Poēma

Latvijas vēstures, pasaules vēstures, Latvijas un pasaules vēstures, ģeogrāfijas skolotāja

Ruta Pomaskova

Sākumskolas un veselības mācības skolotāja

Natālija Riherte

Angļu valodas un interešu izglītības skolotāja

Jana Rozenberga

Direktores vietniece informātikas jomā, datorikas un interešu izglītības skolotāja

Sanita Sebre

Logopēds

Inese Rupeika

Sākumskolas un interešu izglītības skolotāja

Agrita Saulīte

Latviešu valodas un literatūras, interešu izglītības skolotāja

Ziedonis Skrivļa

Interešu izglītības skolotājs

Danute Staka

Latviešu valodas, literatūras skolotāja

Ausma Stūrīte

Interešu izglītības skolotāja

Antra Šverna

Sporta, sporta un veselības, interešu izglītības skolotāja

Jānis Teterovskis

Ķīmijas un interešu izglītības skolotājs

Evija Treija

Sākumskolas un dabaszinību skolotāja

Daiga Zandberga

Ekonomikas un matemātikas skolotāja

Zaiga Zaremba

Sākumskolas skolotāja