Agija Komarova

Bioloģijas skolotāja

Irēna Olekša

Vizuālās mākslas skolotāja

Laura Kalniņa

Matemātikas skolotāja

Jānis Teterovskis

Ķīmijas skolotājs

Sallija Arhipova

Sporta un
interešu izglītības skolotāja

Jeļena Berdņikova

Krievu valodas skolotāja

Inguna Bērziņa

Sākumskolas skolotāja

Gita Bratuškina

Angļu valodas skolotāja
Bibliotekāre

Kristīne Briede

Sākumskolas skolotāja

Kaija Brisone

Speciālās un interešu izglītības skolotāja

Daiga Cauce

Vācu valodas skolotāja

Inga Cielēna

Angļu valodas skolotāja

Liza Civiļova

Sporta un interešu izglītības skolotāja

Vita Dankaniča

Logopēds
Sākumskolas skolotāja
Bērna kopšanas atvaļinājumā

Rita Erdmane

Direktore
Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību skolotāja

Zane Eglīte

Sākumskolas skolotāja

Sandra Ērgle

Mūzikas un sociālo zinību, interešu izglītības skolotāja

Dzintra Ginta

Matemātikas skolotāja

Dzidra Grinberga

Direktora vietniece audzināšanas jomā
Mūzikas skolotāja

Ivars Jacis

Fizikas un interešu izglītības skolotājs

Lidija Kalniņa

Matemātikas un interešu izglītības skolotāja

Līga Kalniņa

Psihologs

Edīte Kanberga

Sākumskolas un sociālo zinību, interešu izglītības skolotāja

Maija Kaņepe

Informātikas, programmēšanas pamatu skolotāja

Vitolds Kucins

Kulturoloģijas skolotājs

Laila Kunce

Krievu valodas skolotāja

Evita Kurtiņa

Vizuālas mākslas skolotāja

Inese Loka

Sākumskolas un dabaszinību skolotāja

Ināra Miķelsone

Direktora vietniece izglītības jomā
Bioloģijas skolotāja

Dagnija Ozoliņa

Informātikas, mājturības un tehnoloģiju, interešu izglītības skolotāja

Gunita Ozoliņa

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Līga Ozoliņa

Interešu izglītības skolotāja

Kristaps Pavlovičs

Interešu izglītības skolotājs

Ludmila Pētersone

Mūzikas skolotāja
Pedagoga palīgs

Astrīda Podziņa

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Inta Poēma

Latvijas vēstures, pasaules vēstures, ģeogrāfijas skolotāja

Ruta Pomaskova

Sākumskolas un veselības mācības skolotāja

Natālija Riherte

Angļu valodas, sākumskolas skolotāja

Inese Rupeika

Sākumskolas un interešu izglītības skolotāja

Agrita Saulīte

Latviešu valodas un literatūras, interešu izglītības skolotāja

Ziedonis Skrivļa

Interešu izglītības skolotājs

Danute Staka

Latviešu valodas, literatūras, speciālās izglītības skolotāja

Ausma Stūrīte

Interešu izglītības skolotāja

Antra Šverna

Sporta un interešu izglītības skolotāja

Evija Treija

Sākumskolas un dabaszinību skolotāja

Daiga Zandberga

Ekonomikas un matemātikas, interešu izglītības skolotāja

Zaiga Zaremba

Sākumskolas skolotāja