Lita Lutkevica

Sākumskolas skolotāja

Janīna Lūse

Fizikas skolotāja

Intars Pučurs

Fizikas skolotājs

Anita Bogdanova

Vācu valodas skolotāja

Sanita Upeniece

Bioloģijas un veselības mācības skolotāja

Ventis Loks

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Linda Gražule

Angļu valodas skolotāja

Madara Ansone

Sporta, sporta un veselības skolotāja

Sallija Arhipova

Sporta, sporta un veselības,
interešu izglītības skolotāja

Jeļena Berdņikova

Krievu valodas
un interešu izglītības skolotāja

Inguna Bērziņa

Sākumskolas
un matemātikas skolotāja

Gita Bratuškina

Bibliotekāre,
angļu valodas skolotāja

Kristīne Briede

Sākumskolas skolotāja

Kaija Brisone

Speciālās un interešu izglītības skolotāja

Inga Cielēna

Angļu valodas skolotāja

Liza Civiļova

Sporta un interešu izglītības skolotāja

Vita Dankaniča

Logopēds,
sākumskolas skolotāja

Viesturs Dumpis

Interešu izglītības skolotājs

Zane Eglīte

Sākumskolas skolotāja

Rita Erdmane

Direktore,
Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību skolotāja

Sandra Ērgle

Mūzikas un sociālo zinību skolotāja

Dzidra Grinberga

Direktores vietniece audzināšanas jomā,
mūzikas skolotāja

Laura Kalniņa

Matemātikas un inženierzinību skolotāja

Līga Kalniņa

Psihologs,
psiholoģijas skolotāja

Edīte Kanberga

Sākumskolas un sociālo zinību, interešu izglītības skolotāja

Vitolds Kucins

Kulturoloģijas, vizuālās mākslas, kultūras un mākslas(I) skolotājs

Laila Kunce

Krievu valodas skolotāja

Evita Kurtiņa

Vizuālas mākslas skolotāja

Inese Loka

Sākumskolas un dabaszinību skolotāja

Ināra Miķelsone

Direktores vietniece izglītības jomā,
bioloģijas skolotāja

Irēna Olekša

Vizuālās mākslas skolotāja

Dagnija Ozoliņa

Informātikas, dizains un tehnoloģijas, datorikas, mājturības un tehnoloģiju, programmēšanas pamatu skolotāja

Gunita Ozoliņa

Mājturības un tehnoloģiju, dizains un tehnoloģijas skolotāja

Kristaps Pavlovičs

Interešu izglītības skolotājs

Ludmila Pētersone

Pedagoga palīgs,
mūzikas skolotāja

Astrīda Podziņa

Latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas, interešu izglītības skolotāja

Inta Poēma

Latvijas vēstures, pasaules vēstures, Latvijas un pasaules vēstures, ģeogrāfijas, Vēsture un sociālās zinātnes I skolotāja

Natālija Riherte

Angļu valodas un interešu izglītības skolotāja

Jana Rozenberga

Direktores vietniece informātikas jomā, datorikas skolotāja

Sanita Sebre

Logopēds

Inese Rupeika

Sākumskolas un interešu izglītības skolotāja

Agrita Saulīte

Latviešu valodas un literatūras, interešu izglītības skolotāja

Ziedonis Skrivļa

Interešu izglītības skolotājs

Danute Staka

Latviešu valodas, literatūras skolotāja

Antra Šverna

Sporta, sporta un veselības, interešu izglītības skolotāja

Jānis Teterovskis

Ķīmijas skolotājs

Evija Treija

Sākumskolas un dabaszinību skolotāja

Daiga Zandberga

Ekonomikas un matemātikas skolotāja

Zaiga Zaremba

Sākumskolas, mājturības un tehnoloģiju, interešu izglītības skolotāja