Intars Pučurs

Fizikas un fizika I skolotājs

Lāsma Kaupe

Speciālais pedagogs, speciālās izglītības skolotāja

Inguna Buta

Latviešu valodas (I) un literatūras(I) skolotāja

Vents Salcevičs

Sporta un veselības, interešu izglītības skolotājs

Marina Ābele

Sākumskolas skolotāja

Gunārs Kanbergs

Interešu izglītības skolotājs

Ausma Stūrīte

Pagarinātās grupas skolotāja

Linards Kumskis

Angļu valodas skolotājs

Klinta Eigenfelde

Dizaina un tehnoloģiju, projekta darbs skolotāja, karjeras konsultants

Ņina Kārkliņa

Sākumskolas skolotāja

Lita Lutkevica

Sākumskolas, matemātikas un interešu izglītības skolotāja

Sanita Upeniece

Bioloģijas (I) skolotāja

Sallija Grēna

Sporta, sporta un veselības,
interešu izglītības skolotāja

Jeļena Dragņeva

Krievu valodas skolotāja

Inguna Damberga

Sākumskolas
un matemātikas skolotāja

Gita Bratuškina

Bibliotekāre,
angļu valodas skolotāja

Kristīne Briede

Sākumskolas skolotāja

Kaija Brisone

Speciālās un interešu izglītības skolotāja

Inga Cielēna

Angļu (I, II) valodas skolotāja

Liza Civiļova

Sporta un veselības, interešu izglītības skolotāja

Vita Dankaniča

Logopēds, matemātikas,
sākumskolas skolotāja

Zane Eglīte

Sākumskolas un interešu izglītības skolotāja

Rita Erdmane

Sociālo zinību, sociālo zinības un vēsture, vēstures un sociālās zinātnes I, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Sandra Ērgle

Mūzikas un sociālo zinību, interešu izglītības skolotāja

Dzidra Grinberga

Direktores vietniece audzināšanas jomā,
mūzikas skolotāja

Laura Kalniņa

Matemātikas (I) skolotāja

Līga Kalniņa

Psihologs

Edīte Kanberga

Sākumskolas, sociālo zinību un vēstures skolotāja

Vitolds Kucins

Kultūras un mākslas (I, II) skolotājs

Laila Kunce

Krievu valodas skolotāja

Evita Kurtiņa

Vizuālas mākslas skolotāja

Inese Loka

Sākumskolas un dabaszinību, interešu izglītības skolotāja

Irēna Olekša

Vizuālās mākslas skolotāja

Dagnija Ozoliņa

Dizaina un tehnoloģiju, datorikas skolotāja

Kristaps Pavlovičs

Interešu izglītības skolotājs

Ludmila Pētersone

Pedagoga palīgs,
mūzikas un interešu izglītības skolotāja

Astrīda Podziņa

Latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas, interešu izglītības skolotāja

Inta Poēma

Latvijas un pasaules vēstures, ģeogrāfijas (I, II) skolotāja

Natālija Riherte

Angļu valodas un interešu izglītības skolotāja

Jana Rozenberga

Direktores vietniece informātikas jomā, datorikas skolotāja

Sanita Sebre

Logopēds, pedagoga palīgs

Inese Rupeika

Direktores vietniece mācību jomā, matemātikas skolotāja

Ziedonis Skrivļa

Interešu izglītības skolotājs

Danute Staka

Direktore, literatūras I, latviešu valodas I un publiskās uzstāšanās skolotāja

Antra Šverna

Sporta un veselības, interešu izglītības skolotāja

Jānis Teterovskis

Ķīmijas (I) skolotājs

Evija Treija

Sākumskolas un dabaszinību skolotāja

Daiga Zandberga

Matemātikas (I), vēstures un sociālās zinātnes I skolotāja

Zaiga Zaremba

Sākumskolas, sociālo zinību un interešu izglītības skolotāja