Krimuldas vidusskola ir atvērta sadarbībai un aktivitātēm, kas vērsta uz skolēna, viņa ģimenes, novada, valsts un Eiropas izaugsmi.