Personas datu apstrādes pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība. Savukārt Krimuldas vidusskola ir tās iestāde, kas ir pilnvarota veikt personas datu apstrādi pārziņā vārdā.

Sigulda novada pašvaldības adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, elektroniskā pasta adrese: pasts@sigulda.lv.

 

Informāciju par Krimuldas vidusskolas veikto datu apstrādi Jūs varat iegūt, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības privātuma politiku.