Papildu mācību pasākumu un pēcpārbaudījumu saraksts

Mācību priekšmeta stundu saraksta izmaiņas

Mācību priekšmetu stundu saraksts

Skolotāju individuālā darba ar izglītojamajiem grafiks-konsultācijas

Pagarinātās dienas grupas darba grafiks

Pagarinātās dienas grupas režīms 1.a klase, 1.b klase, 2.a un 2.b klases, 3.a un 3.b klases,4.a,b,c klases

Fakultatīvo nodarbību saraksts

Projekta “Sporto visa klase” grafiks

Skolotāju individuālā darba ar izglītojamajiem grafiks

 

Interešu izglītības nodarbību grafiks