Krimuldas vidusskolas pamatakmens ir ielikts 1982. gada nogalē. Skolu atklāja 1985. gada 1. septembri. Tās arhitekts ir G. Nikolajevs, interjeriste A.Zoldnere. Komponists Imants Kalniņš speciāli šim gadījumam sacer mūziku, kas kļūst par skolas himnu. 1995. gadā Kaspars Dimiters uzraksta tekstu skolas himnai.

Krimuldas vidusskolas himna

Lai dzīva saule mirdz
Pār ceļu, kur iet mana sirds.
Iet jauno tāli jaust,
Kas man ar manu Skolu aust.

  Lai manas acis zied
No Skolas, kas caur mani iet.
Velk baltu staru krīts,
Es topu gaismas piepildīts.

  Lai Dieva svētīts skolotājs,
Kas mani skolo Latvijai.
Es solos skoloties no sirds,
Lai vieda mana tauta ir.

(atskaņot)

Skola tiek iesvētīta 1988. gadā. Krimuldas vidusskolai ir sava simbolika: karogs, himna, logo. Skolas darba pamatā ir R. Blaumaņa vārdi: “Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods”, kuri ir ieausti skolai dāvinātajā gobelēnā. 1986. gada 5. martā atklāj skolas peldbaseinu, kuru rekonstruē 2004. gadā. Skola 2005. gadā siltināta, nomainīti logi. 2018. gadā skola ir akreditēta uz 6 gadiem.

Tradīcijas

Zinību diena, Ražas diena, Skolotāju diena, 10. klašu iesvētības, Lāčplēša diena, Mārtiņdiena, LR proklamēšanas gadadienas atzīmēšana, Grāmatu dāvināšana skolai 18. novembrī atsaucoties uz K.Ulmaņa “Draudzīgo aicinājumu”, Adventes laika ieskaņas koncerti, Ziemassvētki, Barikāžu atceres pasākumi, Meteņdiena, Žetonu vakars, Vecāku diena, Lieldienas, Konkurss “Erudīts”, Popiela, Mātes diena Pēdējais zvans 9.,12.kl. Veselības diena Mācību ekskursijas un pārgājieni, Mācību gada nobeigums.skola