Dibināta Krimuldas vidusskolas atbalsta biedrība

Krimuldas vidusskolas atbalsta biedrība dibināta 2023. gada 22. novembrī, lai darbotos kā atbalsta mehānisms starp skolu, skolēniem un vecākiem, meklējot iespējas un atbalstu, kas palīdzētu pilnveidot un papildināt Krimuldas vidusskolas piedāvājumu un atpazīstamību, kopīgi stiprinot izglītības procesa iespējas. 

Skola ir mūsu bērnu otrās mājas, tāpēc biedrības pamatmērķi ir daudzpusīgi un vērsti uz Krimuldas vidusskolas attīstību un sniegto iespēju uzlabošanu. Starp tiem ir:

 • Popularizēt skolas darbību un mērķus: veicināt Krimuldas vidusskolas prestižu sabiedrībā, sadarbojoties ar dažādām organizācijām.
 • Veicināt sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm: piedalīties projektos, kas saistīti ar skolas attīstību un sadarbību ar citām izglītības iestādēm.
 • Līdzdarboties skolas tēla veidošanā un popularizēšanā: darboties, lai stiprinātu skolas tēlu un veicinātu tā atpazīstamību.
 • Veicināt skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu: atbalstīt projektus, kas saistīti ar skolas infrastruktūras uzlabošanu, skolotāju un skolēnu tālākizglītību.
 • Finansiāli atbalstīt ārpusklases izglītojošo mācību darbu: meklēt iespējas nodrošināt papildu resursus ārpusklases aktivitātēm un meistarklašu organizēšanai.
 • Veicināt audzēkņu jaunrades projektus: atbalstīt skolēnu iniciatīvas un projektus, kas veicina jaunradi un radošumu.

Biedrības “Krimuldas vidusskolas atbalsta biedrība” dibinātāji:

 • Madara Liepiņa (valdes priekšsēdētāja);
 • Linda Birzule (valdes locekle);
 • Mārtiņš Umbraško (valdes loceklis);
 • Anete Lūsare;
 • Evita Eisaka;
 • Ilona Liepiņa;
 • Lāsma Gailīte;
 • Līva Kalniņa;
 • Mārtiņš Lagzdons;
 • Solvita Petroviča;
 • Zane Eglīte.

Krimuldas vidusskolas atbalsta biedrība aicina absolventus, uzņēmējus, skolēnus, skolotājus un vecākus iesaistīties un atbalstīt biedrības darbu, lai kopīgi veicinātu Krimuldas vidusskolas attīstību un skolēnu izaugsmes iespējas. 

 

Krimuldas vidusskolas atbalsta biedrība

Reģistrācijas Nr.40008331069

Adrese: Meistaru iela 5-6, Ragana, Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144

Banka: “Swedbank” AS

BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22

Konta Nr. LV05HABA0551056413187

 

Statūti

 

Informāciju sagatavoja:

 

Krimuldas vidusskolas atbalsta biedrības

Valdes priekšsēdētāja Madara Liepiņa

Tālr. 26688700

E-pasts: krimuldas.biedriba@gmail.com