Krimuldas vidusskola

Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144

Kontakti:

Direktore Danute Staka


 
mob. tālr. 26325308
e-pasts danute.staka@sigulda.lv

Lietvede


 
mob. tālr. 27744035
e-pasts krimuldasvsk@sigulda.lv

Dežūradministrators


 
mob. tālr. 27744032

Direktores vietnieki

 

izglītības jomā Inese Rupeika, inese.rupeika@sigulda.lv, mob. tālr. 27744034


 

audzināšanas jomā Dzidra Grinberga, dzidra.grinberga@sigulda.lv, mob. tālr. 26483869


 

informātikas jomā Jana Rozenberga, jana.rozenberga@sigulda.lv


 

saimnieciskajā darbā Aivars Auznieks, aivars.auznieks@sigulda.lv, mob. tālr. 26338983


 

Apmeklētāji iepriekš piesaka savu vizīti, norādot risināmo jautājumu, skolas kancelejā. Tālrunis 27744035, e-pasts krimuldasvsk@sigulda.lv. Ikdienas jautājumu risināšanai un saziņai ar skolotājiem aicinām izmantot portālu e-klase.lv.