Krimuldas vidusskola

Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144

Kontakti:

Direktore


 
mob. tālr. 26325308
e-pasts rita.erdmane@sigulda.lv

Lietvede


 
mob. tālr. 27744035
e-pasts krimuldasvsk@sigulda.lv

Dežūradministrators


 
mob. tālr. 27744032

Pieņemšanas laiki:

Direktore Rita Erdmane


 
Otrdiena 14:00 - 18:00
Ceturtdiena 16:00 - 18:00

Direktores vietnieki

 

izglītības jomā Inese Rupeika, inese.rupeika@sigulda.lv


 
Pirmdiena 12:00 - 16:00
Piektdiena 8:00 - 12:00

audzināšanas jomā Dzidra Grinberga, dzidra.grinberga@sigulda.lv


 
Trešdiena 8:00 - 16:00

informātikas jomā Jana Rozenberga, jana.rozenberga@sigulda.lv


 

saimnieciskajā darbā Aivars Auznieks, aivars.auznieks@sigulda.lv


 

Apmeklētāji iepriekš piesaka savu vizīti, norādot risināmo jautājumu, skolas kancelejā. Tālrunis 27744035, e-pasts krimuldasvsk@sigulda.lv. Ikdienas jautājumu risināšanai un saziņai ar skolotājiem aicinām izmantot portālu e-klase.lv.