Krimuldas vidusskola

Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144

Kontakti:

Direktore


 
mob. tālr. 26325308
e-pasts krimulda.skola@latnet.lv

Kancelejas pārzine


 
mob. tālr. 27744035
fakss 67978566
e-pasts krimuldasskola@krimulda.lv

Dežūradministrators


 
mob. tālr. 27744032

Pieņemšanas laiki:

Direktore Rita Erdmane


 
Otrdiena 14:00 - 18:00
Ceturtdiena 16:00 - 18:00

Direktores vietnieki

 

izglītības jomā Ināra Miķelsone


 
Pirmdiena 12:00 - 16:00
Piektdiena 8:00 - 12:00

audzināšanas jomā Dzidra Grinberga


 
Trešdiena 8:00 - 16:00

Apmeklētāji iepriekš piesaka savu vizīti, norādot risināmo jautājumu, skolas kancelejā. Tālrunis 27744035, e-pasts krimuldasskola@krimulda.lv. Ikdienas jautājumu risināšanai un saziņai ar skolotājiem aicinām izmantot portālu e-klase.lv.