Direktores padome

 • Direktore – Danute Staka
 • Direktores vietniece mācību jomā 1.-12.kl. – Inese Rupeika
 • Direktores vietniece audzināšanas jomā – Dzidra Grinberga
 • Direktores vietniece informātikas jomā – Jana Rozenberga
 • Direktores vietnieks saimniecības jomā – Aivars Auznieks

Skolas padome 2023./2024. mācību gads

Skolas padomes  priekšsēdētāja – Anete Lūsare

Skolas padomes  priekšsēdētājas vietniece – Līva Kalniņa

 1. Zane Ozoliņa
 2. Lāsma Gailīte
 3. Madara Liepiņa
 4. Didzis Caucis
 5. Ilona Liepiņa
 6. Aiga Iekļava
 7. Solvita Petroviča
 8. Eva Liepiņa
 9. Nikoleta Ņesteruka
 10. Una Pļavinska
 11. Dace Vimba
 12. Linda Birzule
 13. Dzintars Kļava
 14. Zita Erdmane
 15. Rasita Trofimoviča
 16. Zane Bērziņa
 17. Dace Jansone-Vēvere
 18. Kristīne Briška
 19. Monta Freimute
 20. Agnese Zālamane
 21. Vita Baltiņa-Kļava
 22. Laura Spulle
 23. Iluta Cielēna
 24. Ieva Vaska
 25. Diāna Kauliņa
 26. Egita Skrūzkalne
 27. Uldis Strenga
 28. Marta Lazda

Izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji  – Monta Rupeika, Monta Kalveite

Pedagogi – Evija Treija,  Astrīda Podziņa

Pašvaldības pārstāvis – Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks Linards Kumskis

Direktore – Danute Staka

 

Skolas padome 2022./2023. mācību gads ŠEIT

 

Izglītojamo pašpārvalde 2023./2024.m.g.

Monta Kalveite 9.b

Monta Rupeika 8.b

Loreta Arhipova 7.b

Gabriela Garnizone 8.b

Kristaps Vimba 9.b

Skolēnu pašpārvalde 2022./2023.m.g. ŠEIT
Skolēnu pašpārvalde 2021./2022.m.g. ŠEIT
Skolēnu pašpārvalde 2020./2021.m.g. ŠEIT
Skolēnu pašpārvalde 2019./2020.m.g. ŠEIT
Skolēnu pašpārvalde 2018./2019.m.g. ŠEIT