Sanita Sebre – logopēds

Vita Dankaničalogopēds

Līga Kalniņapsihologs

Sanita Rudzīte – sociālais pedagogs

Kaija Brisone – speciālās izglītības pedagogs

Ludmila Pētersone, Sanita Sebre pedagoga palīgs

Ilona Role – medmāsa

 asistente