Sanita Sebre – logopēds

Vita Dankaničalogopēds

Līga Kalniņapsihologs

Lāsma Kaupe – speciālais pedagogs 

Sanita Rudzīte – sociālais pedagogs

Kaija Brisone – speciālās izglītības pedagogs

Klinta Eigenfelde – karjeras konsultants

Ludmila Pētersone, Sanita Sebre, Ņina Kārkliņa pedagoga palīgs

Ilona Role – medmāsa