balti

Krimuldas vidusskola atbalsta Lietuvas skolu bibliotekāru ideju un iesaistāmies projektā Baltu valstu literatūra. Projekta mērķis ir popularizēt lasīšanu, radniecīgu tautu – Lietuvas un Latvijas – literatūru, kultūru, starpkultūru sakarus, sadarbību, uzlabot skolēnu lasītprasmi.