Helvijam Guļānam

1. vieta 

Pierīgas novadu angļu valodas daiļlasītāju konkursā „Edelweiss” 3. – 4. klašu grupā.

Paldies skolotājai Natālijai Rihertei