Laura Suhanova 

Pierīgas novadu apvienības krievu valodas olimpiādē 12. klasēm ieguvusi

3. vietu

Paldies skolotājai Lāsei Vilkai