Uzmanību!

Nepiederošām personām ir aizliegts uzturēties Skolas telpās un teritorijā bez administrācijas atļaujas.

Skolas apmeklētāji pirms ierašanās Skolā sazinās ar skolas kanceleju (tālrunis 27744035),  un vienojas par apmeklējuma laiku. Pakalpojuma sniegšana klātienē ir pieļaujama, ja klātienes kontakts pakalpojuma saņemšanas laikā nepārsniedz 15 minūtes, pakalpojuma sniedzējam un saņēmējam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Aizliegts ienākt personām ar akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmēm, ja ir noteikts pienākums ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju, vai zināms, ka pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu

Ja apmeklētājam nav derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, tad apmeklētājs un administrācija vienojas par alternatīvu saziņas veidu – telefoniski, iesniedzot dokumentus elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, saruna brīvā dabā u.c.

Pamatojums:

  1. 10.2021. Ministru kabineta rīkojums Nr.720 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu;
  2. 09.2021. Ministru kabineta noteikumi Nr.662 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;
  3. 09.2021. Krimuldas vidusskolas iekšējie noteikumi Nr.3 Izglītības procesa organizācijas kārtība, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā Krimuldas vidusskolā