Dabaszinību un matemātikas nedēļas

laikā notiks konkursi, ekskursijas, radošās darbnīcas un spēles.

Lasīt afišu!