Aivaru Trumaru

ar iegūto 1.vietu

 Pierīgas novadu apvienības alternatīvajā angļu valodas olimpiādē 

Paldies skolotājai Ilzei Tauriņai