11. klases projekta darbs “Anšlava Eglīša festivāls Inciemā”

23.maijā Krimuldas vidusskolas 11. klases izglītojamie prezentēja savas idejas, kuras tapušas mācību priekšmeta Projekta darbs stundās, kad otrā semestra sākumā skolotājs V.Kucins klasei deva uzdevumu organizēt Anšava Eglīša festivālu Inciemā. Skolēni izvēlējās strādāt pa pāriem vai pa vienam, sāka meklēt idejas un izstrādāt aktivitātes. Veiksmīgi darbojoties, tapa 10 aktivitātes, kurās skolēni piedāvāja ekskursiju pa Inciemu, iespēju satikt Hollywood zvaigznes, kuras A.Eglītis saticis savas dzīves laikā, izspēlēt A.Eglīša dzīves Cirku, mīklu minēšanu un aktīvu spēļu spēlēšanu, audio būdiņu, kurā varētu klausīties A.Eglīša darba “Pansija pilī” fragmentus, kā arī aplūkot A.Eglīša dzīvi lielformāta fotogrāfijās, vides attēlos un izveidotās kolāžās, kā arī piedalīties ilustrāciju konkursā. Prezentācijas noslēgumā, skolēni iepazīstināja ar festivāla programmu.

11.klases izglītojamā Emīlija Vanaga

FOTO ŠEIT