“Brīvrunas projekta “ meistarklase Krimuldas vidusskolā

22.maijā pie Krimuldas vidusskolas jauniešiem viesojās repa improvizācijas teātris “Brīvrunas projekts”, kurš ne tikai veido performances, kuras atzītas kā spēcīgākās savā žanrā Latvijā, bet arī  izstrādājis  metodoloģiju darbam ar jauniešiem, kas attīsta viņu improvizācijas prasmes un ļauj ieraudzīt valodas iespējas citā gaismā.

“Brīvrunas projekta” pārstāvji ABRA un E. V. iesaistīja jauniešus aktivitātēs, kuru  mērķis ir parādīt, kā valoda savienojumā ar improvizāciju un ritmu var kļūt par jaunrades instrumentu, ko izmantot radošuma attīstīšanai, klausīšanās trenēšanai, izteiksmes līdzekļu paplašināšanai un stresa mazināšanai.

Kopā ar dzejnieku Arvi Viguli  radīja improvizētu teksta vēstījumu, kuru prezentēja, meistarklasei noslēdzoties.