21.02.24. mūsu skolā tika atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena, ar mērķi novērtēt valodu un kultūru daudzveidību, kā arī pievērst uzmanību dzimtās valodas vērtībai.

5.-12.klašu skolēni pārbaudīja savas zināšanas par latviešu valodas vēsturi, valodas likumiem, vecvārdiem un apvidvārdiem, piedaloties viktorīnā. Labākos rezultātus uzrādīja 6.b, 5.b un 6.a klašu komandas (5.-7.klašu grupā) un 8.b, 12. un 9.b klašu komandas (8.-12.klašu grupā). Viktorīnas gaitā skolēni uzrādīja prasmi sadarboties, pieņemt lēmumus, kā arī lietderīgi izmantot tehnoloģijas.

Guvām atgādinājumu par pareizrakstības un glītrakstīšanas likumiem portretu galerijā „Runāsim pareizi!” un sākumskolas klašu skolēnu rakstu sērijā „Rakstīsim glīti un pareizi!”. Krievu valodas stundās skolēni darbojās projektā „Manas ģimenes valodu pase”, pievēršot uzmanību tuvinieku dažādo valodu zināšanām.

Skolotāji, turpinot ilggadēju šīs dienas tradīciju, tērpās īpašajos Dzimtās valodas dienas krekliņos.

Visu nedēļu tika organizēti grāmatas lasījumi ikvienam, kas vēlas un kam patīk lasīt citiem priekšā. Skolēni pierādīja ne tikai savu lasītprasmi, bet arī spēju uzdrošināties lasīt auditorijai.

Pasākumus organizēja Valodu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas skolotāji. Liels paldies visiem, kas piedalījās! Paldies 10.klases māksliniecēm par pasākumu afišas veidošanu!

Foto ŠEIT!

                                                                                                            Skolotāja I.Cielēna

Starptautiskā dzimtās valodas diena