Marta mēnesī klases stundās  1.-12.kl. izglītojamie rosināja sevi domāt, lai gūtu  izpratni par vienu no trīs skolas vērtībām, un  izveidoja vērtību prezentāciju.

Atbildība – skolēnu izpratnē – ir nopietna attieksme pret pienākumu un spēja atbildēt par savu rīcību, vārdiem un veselību. Tā  rada lielāku uzticēšanos un dažādu pienākumu uzņemšanos.

Cieņa – tā ir godbijīga, apzinīga attieksme pret kādu personu un sevi. Tā  respektē.  Skolēni pauda savu viedokli un  rakstīja  atbildes uz jautājumiem.

Sadarbība – tā ir visur- skolā, ģimenē, sabiedrībā. Tā ir saskaņota kopīga darbība un palīdz vienoties mērķu sasniegšanā. Klasē tā ir dažādu ideju realizēšana. Ģimenē tā ir uzklausīšana un sapratne.

Izzinot skolas vērtības, ir dota iespēja katram izglītojamajam pārdomāt  un  censties īstenot tās ikdienā.

Foto ŠEIT.

Direktores vietniece audzināšanas jomā Dz.Grinberga

Skolēnu darbi