Ziedoši zari

 

Sagaidot Lieldienas, veidojām Lieldienu kompozīcijas izstādi “Mans Lieldienu koks”.

Katra klase plaukstošos zarus izdekorēja ar krāsainām olām.

Foto ŠEIT!

Lai saulainas Lieldienas!

 

Direktores vietniece audzināšanas jomā Dz.Grinberga