Lai pēc rudens brīvlaika atgriešanās būtu jautrāka, aicinām katru dienu apģērbā iekļaut kādu no RUDENS KRĀSĀM.

Savukārt  otrdien maskosimies, spokosimies un garajos starpbrīžos zālē uzdejosim Helloween Just dance ritmos.

Būs arī nominācijas!

Rudens krāsas sadalītas pa nedēļas dienām