11. un 12. klases skolēni stāv pusaplī un klausās par studiju iespējām Vidzemes augstskolā20.oktobrī Karjeras nedēļas 2023 ietvaros skolā viesojās pārstāve no Vidzemes augstskolas. 11. un 12. klases skolēnus iepazīstināja ar studiju piedāvājumu Vidzemes augstskolā. Sarunas laikā skolēniem tika pastāstīts arī par iespējām jau studiju laikā strādāt dažādos uzņēmumos, jo augstskolā apgūst darba tirgū pieprasītas profesijas. Pastāstīja par iespējām studiju laikā doties apmaiņas studijās uz citām valstīm.

Karjeras konsultante K.Eigenfelde