2.a klases projekts

8.martā skolā notika Starpdisciplinārā projekta 2.diena. Projekta ietvaros sadarbojas vairāku mācību priekšmetu skolotāji, piemēram, angļu valoda, mūzika, sports un veselība; vizuālā māksla, datorika, matemātika, sports un veselība; angļu valoda, ģeogrāfija, vēsture, datorika.

Skolēni turpina izzināt, izpētīt un apkopot iegūto informāciju par dažādām tēmām.

Paldies visiem par kopīgo darbošanos!

Projekta noslēgums plānots 28.maijā.

Foto ŠEIT!

6.a klases projekts5.kl. projekts