Undīne Vimba Krimuldas vidusskolas 9.klases skolniece uzaicināta uz 13. atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes „Gadalaiki- Ziema” (tekstila tehnoloģijās) uz II kārtu, kas notiks  2017. gada 5. aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Skolotāja Dagnija Ozoliņa 

Uzaicināto saraksts

Undīne saņēmusi pateicību par piedalīšanos Valsts 13. atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes „Gadalaiki- Ziema”

attels-791

Viktorija Vēvere Krimuldas vidusskolas 9.klases skolniece  uzaicināta uz  Vēstures valsts 23. olimpiādi, kas notiks 2017.gada 10.aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. Skolotāja Inta Poēma.

Uzaicināto dalībnieku saraksts

Vēlam Undīnei un Viktorijai nopietni gatavoties un veiksmīgi startēt, pārstāvot valstī Krimuldas vidusskolu!