“Eiropas Parlamenta simulācijas 2017” darbā piedalījās 10. kl. skolēni: Ketija Lība Veinberga, Alise Eiduka, Ralfs Pļasunovs, Lauris Kristiāns Užulis, Reinis Andrievs Rozentāls un skolotāja Inta Poēma

Iejusties Eiropas Parlamenta deputāta lomā
5.aprīlī Jelgavas Valsts ģimnāzijā notika Eiropas Parlamenta (EP) simulācija, kurā pulcējās skolēni un skolotāji no dažādām Latvijas skolām. No Krimuldas vidusskolas piedalījās pieci 10.klases skolēni – K.L.Veinberga, A.Eiduka, R.Pļasunovs, L.K.Užulis un R.A.Rozentāls kopā ar skolotāju I.Poēmu.
EP simulācijas mērķis ir veicināt jauniešu vēlmi izzināt Eiropas Savienību, dziļāk izprast EP darbības veidu un to, kā tiek pieņemti jautājumi, kas ikdienā skar gan iedzīvotājus Briselē, gan Latvijā. Simulācijas laikā jaunieši varēja iejusties EP deputātu ikdienā, diskutēt par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu, jauno (inovatīvo) pārtiku, personu datu neaizskaramību, kā arī enerģētiskās krīzes novēršanu.
Jaunieši aktīvi darbojās vispirms savās frakcijās jeb grupās, un vēlāk notika plenārsēde, kurā visa darbība noritēja gluži tāpat kā Eiropas Parlamenta sēdē, ievērojot visus noteikumus (reglamentu). Interesanti bija vērot, kā jaunieši aizstāv un pamato savu viedokli, lai panāktu citu frakciju pozitīvu balsojumu saviem ierosinājumiem. Kā atzīst mūsu vidusskolēni, tā bija jauna un ļoti laba pieredze.

Lasīt pateicību (pdf)!

Skatīt foto!

Lasīt darba kārtību!