Mana dažādā-vienīgā LatvijaKrimuldas vidusskolā 2023./2024.m.g. tiek īstenots skolēnu pilsoniskās līdzdalības projekts «Mana dažādā-vienīgā Latvija», kas veltīts Latvijas 105.dzimšanas dienai un valsts svētku svinēšanai.

Dalība projektā sekmēs skolēnu iespēju izjust piederību savai valstij, novadam, skolai un apzināties indivīda saikni starp sabiedrības, un valsts norisēm pagātnē, tagadnē kā arī atbildību par nākotni.