Pierīgas novadu apvienību skolu peldēšanas sacensībās kopvērtējumā

A grupā izcīnīta

2.vieta

Komanda: Nils Ļubeckis, Emīls Trumpekojs, Arta Evelīna Timermane un Laura Suhanova.