Pierīgas novadu apvienības mājturības un tehnoloģiju alternatīvajā olimpiādē

Elīza Podziņa 

ieguvusi

atzinību

Paldies skolotājai Dagnijai Ozoliņai