Skolēni sēž klasē (skolas solos) un zīmē.17.aprīlī Krimuldas vidusskolā noritēja Alternatīvā vizuālās mākslas olimpiāde “Cilvēks kustībā” 1.-9. klasei. Olimpiādē piedalījās visas Siguldas novada skolas. Dalībnieki bija četrās klašu grupās – 1.-2. klase, 3.-4. klase, 5.-7.klase, 8.-9.klase, kopā 36 dalībnieki. Olimpiādes tēma tika izvēlēta, gaidot 2024. gada Vasaras olimpiskās spēles. Visu grupu uzdevumu tēmas bija saistītas ar sportu, cilvēka figūras attēlošanu kustībā.

Darbus vērtēja kompetenta žūrija: Gunta Vēvere, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas mākslas nodaļas vadītāja, Ingūna Linde, Vangažu mākslas skolas skolotāja, Liene Kaļva, Krimuldas Mūzikas un mākslas skolotāja, Sanda Zaķe, Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas skolas skolotāja, un Antra Šverna, Krimuldas vidusskolas sporta skolotāja.

Visi bērni strādāja cītīgi un tapa lieliski zīmējumi, sevišķi iepriecināja vecākās klašu grupas darbi, kas bija mākslinieciski ļoti augstvērtīgi.

Dalībniekus ar muzikālu sveicienu sagaidīja 1.klašu koris, 3.klases skolēns Olivers Lūsars un 6.klases skolēns Pēteris Olekšs. Kamēr skolēni radoši strādāja, skolotāji apmeklēja Ainas Tobes izstādi un piedalījās Ilzes Kļaviņas vadītā radošā darbnīcā Krimuldas Tautas namā. Laureāti saņēma piemiņas balviņas no Krimuldas vidusskolas un Krimuldas MMS audzēkņu darinātas medaļas un statuetes.

Apsveicam olimpiādes laureātus:

8.-9.klase:

1.vieta – Paula Šmite, Siguldas Valsts ģimnāzija (skolotāja Kristīne Apine)

1.vieta – Paula Buša, Krimuldas vidusskola (skolotāja Evita Kurtiņa)

2.vieta – Alīna Azarova, Siguldas 1.pamatskola (skolot. Ieva Prīmane)

3.vieta – Adelīna Jerofejeva, Siguldas Pilsētas vidsk. (skolot. Indra Blaua)

 

5.-7.klase:

1.vieta – Gatis Ābols, Mores pamatskola (skolot. Anastasija Ustinova)

2.vieta – Estere Daukste, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola (skolot. Eva Keiša)

3.vieta – Marta Elīza Jaunzeme, Siguldas Valsts ģimnāzija (skolotāja Kristīne Apine)

 

3.-4.klase:

1.vieta – Anne Nora, Laurenču sākumskola (skol. Gundega Tabaka)

2.vieta – Monta Čepika, Inčukalna pamatsk. (skol. Ieva Felca)

2.vieta – Valts Pakalns, Siguldas 1.pamatskola (skol. Ieva Prīmane)

3.vieta – Estere Timofejeva, Siguldas Pilsētas vidsk. (skol. Sanita Kuriņa Bremšmite)

 

1.- 2.klase:

1.vieta – Paula Freimane, Siguldas Pilsētas vidsk. (skolot. Paula Rence)

2.vieta – Rebeka Anna Šmite, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola (skolot. Eva Keiša)

3.vieta – Jurģis Ozoliņš, Krimuldas vidusskola (skolotāja Irēna Olekša)

Pateicamies par ieguldīto darbu vizuālās mākslas pedagogiem Evitai Kurtiņai, Zaigai Zarembai, Irēnai Olekšai, pateicamies par atbalstu un darbu plānošanā mācību pārzinei Inesei Rupeikai, direktora vietn. audzināšanas jomā Dzidrai Grinbergai, mūzikas skolotājai Ludmilai Pētersonei, Krimuldas Tautas nama vadītājai Līvijai Ustupai, Krimuldas MMS skolotājai Elitai Lietavietei.

Vizuālās mākslas skolotājas I. Olekša, E. Kurtiņa un

 Valodas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma

Vairāk foto ŠEIT!