2023.gada vasarā ieteicamā literatūra

/ Vai jebkura minētā autora grāmata /

 

5.klase

 1. L.Pastore “Neredzamais cilvēks”
 2. L.Pastore “Pazudušais pērtiķis”
 3. M.Rungulis “Pastaiga mirušo pilsētā”
 4. G.Berelis “Agnese un Tumsas valdnieks”

 

6.klase

 1. I.Ziedonis “Blēņas un pasakas”
 2. Ē.Kestners “Divas Lotiņas” vai “Emīls un Berlīnes zēni”, vai cits autora darbs pēc izvēles.
 3. Dž.Svifts “Gulivera ceļojumi”
 4. M.Rungulis – darbs pēc izvēles

 

7.klase

 1. Dz.Tilaks (grāmata pēc izvēles)
 2. L.Nemiera “Kaķa lāsts”
 3. M.Rungulis “Lapsu kalniņa mīklas”

 

8.klase

 1. A.Jundze “Kristofers un Ēnu ordenis” vai jebkura fantāzijas literatūras grāmata
 2. R.Ezera “Cilvēkam vajag suni”
 3. G.Repše “Alvas kliedziens”

 

9.klase

 1. A.Pumpurs “Lāčplēsis”
 2. Jaunākā latviešu literatūra (2022./ 2023.gadā izdota latviešu autora grāmata pēc izvēles)