Nolikums…

Pasākuma laikā tiks fotografēts. Fotogrāfijas var tikt publicētas skolas mājaslapā.