Pasākums notiks 31. martā plkst 15.00 interaktīvajā klasē Piedalās 11. klases skolēni. Lasīt afišu!