Piedalies radošo darbu konkursā un gūsti iespēju piedalīties vides izglītības nometnē!

Ar Krimuldas novada pašvaldības atbalstu vasarā novada 2.- 5. klašu skolēniem tiek organizēta vides izglītības nometne ,,Izzini teiksmaino Krimuldu”, kurai šogad izvēlēts nosaukums – ,, Ābolu rūķis“.

   Kāpēc ,,Ābolu rūķis”? Mūsu Krimuldas novada ģerbonis lepojas ar skaistiem deviņiem zelta āboliem. Kur tos atrast? Tepat novadā, jādodas tik meklēt! Pašsaprotami, ka meklēšanas darbos iesaistīsies rūķis, kurš ļoti gaida vasaru un tikšanos ar jums.

   Vides izglītības nometnes dalībniekiem būs iespēja iepazīt tuvāk savu Krimuldas novadu, tā vēsturi, cilvēkus un vidi. Nometnes laikā apciemosim un darbosimies dažādās Krimuldas novada vietās – Lēdurgā, Inciemā, Turaidā, iepazīsim Krimuldas baznīcas apkārtni ar skaisto Kubeseles taku u.c. Darbnīcu vadītāji sniegs zināšanas vides izglītībā, iepazīstinot skolēnus ar dabas pamatlikumiem un svarīgākajām norisēm dabā un sabiedrībā, kā arī prasmes strādāt grupās, pētīt,  secināt un risināt problēmas. Radošajās darbnīcās tiks veidots, līmēts, zīmēts, filmēts (veidota animācija), dejots un dziedāts.

Norises laiks: 04.06.2018. – 08.06.2018.

Norises veids: dienas nometne.

Norises vieta: Krimuldas novads.

Mērķis: pilnveidot un padziļināt 2. – 5. klašu skolēnu interesi par Krimuldas novadu. Iegūt jaunas zināšanas un bagātināt pieredzi par dabu, apgūt praktiskās iemaņas dabā un dabai saudzējoši, pašiem aktīvi līdzdarboties. Veicināt izpratni par novadā esošajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem. Patīkami, veselīgi un radoši pavadīt brīvo laiku.

Kā kļūt par nometnes dalībnieku?

  Tev jāuzzīmē un jāapraksta kāda vieta Krimuldas novadā, kas Tev šķiet interesanta un brīnumaina, varbūt tas ir pats Ābolu rūķis? Radošo darbu veido klases stundā un iesniedz nometnes organizētājiem līdz 15.05.2018. Iesniegtie darbi tiks izvērtēti, un 30 veiksmīgāko darbu autoriem tiks dota iespēja piedalīties nometnē ,,Ābolu rūķis”.

Nometnes vadītāja: Kaija Brisone