Vecāku dienas no 18. līdz 24. aprīlim

18.04. Profesiju rīti – iepazīšanās ar vecāku profesijām;
18:30 nākamo pirmklasnieku vecāku sapulce.

19.04. 16:00 – 19:00 individuālas tikšanās ar pedagogiem (lūgums iepriekš pieteikties pie kancelejas pārzines telefons: 27744035 līdz 13.04., lai var nodrošināt individuālas sarunas)

20.04. 18:00 Skolas padomes sēde

21.04. Lielā talka

24.04. 18:00 L.Geikinas lekcija par audzināšanas jautājumiem ģimenē un skolā

Klašu vecāku sapulces organizē un izziņo klašu audzinātāji.