Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka 9. klases skolēniem valsts pārbaudes darbi tiek atcelti!

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (12. klasēm) notiks šādā kārtībā.

Obligātie centralizētie eksāmeni:

– vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu valodā rakstu daļa – 2. jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. un 4. jūnijā; vācu valodā rakstu un mutvārdu daļa – 3. jūnijā; krievu valodā rakstu daļa – 4. jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 5. jūnijā;);
– latviešu valodā rakstisks eksāmens – 9. jūnijā;
– matemātikā rakstisks eksāmens – 12. jūnijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā centralizēto eksāmenu saraksts:

– Latvijas un pasaules vēsturē rakstisks eksāmens – 15. jūnijā;
– ķīmijā (rakstiski) – 17. jūnijā;
– bioloģijā (rakstiski) – 19. jūnijā;
– fizikā (rakstiski) – 26. jūnijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā eksāmenu saraksts:

– ģeogrāfijā (rakstiski) – 29. jūnijā;
– ekonomikā (rakstiski) – 1. jūlijā;
– informātikā rakstu daļa – 6. jūlijā, praktiskā daļa – 6. un 7. jūlijā.

2019./2020.mācību gada valsts pārbaudījumu GRAFIKS(.pdf)