Mutes un deguna aizsegus var nelietot bērni, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu, personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai.