Septembris Krimuldas vidusskolā iezīmējas ar daudziem skaistiem un radošiem pasākumiem. Viens no spilgtākajiem bija Tēvu dienas pasākums, kurš visiem klātesošajiem paliks atmiņā kā jautrs, radošs un kopīgās aktivitātēs saliedējošs notikums. Pasākums “Es ar savu tēti, vectēvu, krusttēvu un brāli…” notika pirmo reizi un to organizēja sākumsskolas metodiskās komisijas skolotājas. Pasākuma mērķis bija veicināt kopīgas izpratnes veidošanos par aktīvu atpūtu saliedējot ģimeni, uzsverot tēva lomu bērna audzināšanas jautājumos. Pasākums bija labi apmeklēts, tēvu, vectēvu, brāļu atsaucība ļoti liela. Atbalstītāju rindas kuplināja māmiņas, māsas un vecmāmiņas. Priecājamies par to, ka mums izdevās atraisīt citkārt tik nopietnos tētus un vectēvus.

Lasīt visu rakstu (PDF)

Skatīt foto!