Mūsu peldētāji ar lieliskiem panākumiem piedalījās peldēšanas sacensībās “Gaujas jaunie talanti 2017”

Paldies peldēšanas pulciņa skolotājām Līgai Ozoliņai, Diānai Piebalgai un trenerim Voldemāram Pūcem

Lasīt! Gaujas talanti