4. novembrī skolā viesosies stikla pūtēji no Ventspils, kuru amata prasmi novērtēs sākumskolas skolēni.

Afiša