No 22. – 24. martam Krimuldas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes pārstāves Monta Kalveite, Monta Rupeika, Gabriela Garnizone kopā ar atbalsta pedagoģi Zani Eglīti piedalījās izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalsta projektā “Kontakts”. Šīs iniciatīvas mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību,  pulcinot pārstāvjus no septiņām Latvijas skolām.

Pirmajā projekta dienā bija lieliska iespēja lektoru vadībā apgūt zināšanas par to, kas ir pašpārvalde, kādas ir iespējas aktīvai līdzdalībai skolā, kas ir neformālā izglītība, kā var mazināt vardarbību un mobingu skolas vidē. Otro projekta dienu iesākām ar pašu jauniešu vadītajām neformālās izglītības laboratorijām par dažādām tēmām, piemēram, kritisko domāšanu, labbūtību, mobingu. Un tad sekoja grūtākā dienas daļa – iniciatīvas “Kontakts” nolikuma un projektu veidošanas principu iepazīšana. Kad galvenie nosacījumi bija apzināti, ķērāmies pie ideju attīstīšanas un projektu izstrādes skolu komandās. Trešajā projekta dienā pilnveidojām projekta darbus, prezentējām citiem skolu pašpārvalžu pārstāvjiem un mācību vadītājām, kā arī uzklausījām un sniedzām ieteikumus. Tagad atlicis vēlreiz visu pārlasīt, salikt punktus uz i, lai nokļūtu soli tuvāk iespējai konkursā iegūt 1200 eiro idejas realizēšanai. Ceram, ka mūsu ideja un ieguldītais darbs nesīs augļus, arī veiksme noderēs!

Mūsuprāt, šī projekta lielākā vērtība bija iespēja mācīties socializēties un sadarboties ar pirmo reizi satiktiem jauniešiem, pilnveidot prasmi ieklausīties citu viedokļos un pārvarēt bailes publiski uzstāties. Paldies projekta vadītājām par lieliskajām saliedēšanas spēļu idejām!

Atbalsta pedagoģe Zane

Dažādās projekta nodarbēs