Mūžībā devusies kolēģe Maija Kaņepe, 04.01.1951.-30.06.2021.

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei.