13. martā Krimuldas vidusskolā notika seminārs par Google rīkiem sadarbības veicināšanai.

Seminārā piedalījās skolotāji no Krimuldas vidusskolas un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas.
Pasniedzējs Jānis Jakobs informēja skolotājus par Google kalendāru,Google disku, Google dokumentiem u.c. rīkiem. Semināra ietvaros
skolotāji praktiski izmēģināja Google rīku izmantošanas iespējas mācību darbā. Programmas vadītājs Linards Kumskis iepazīstināja skolotājus kā praktiski ikdienas darbā izmantot Google rīkus. Google rīki ir noderīgi savstarpējās sadarbības veicināšanai un informācijas digitalizēšanai.

Būtiska loma dažādu e-resursu ieviešanā ir infrastruktūras attīstībai. Krimuldas vidusskolā ar pašvaldības atbalstu un īstenojot vairākus
Eiropas Savienības finansētus projektus ierīkotas divas datorklases, uzstādītas interaktīvās tāfeles un projektori, modernizēts interneta tīkls un izveidots bezvadu interneta tīkls, iegādāti sensori, digitālie mikroskopi u.c. inventārs eksperimentiem eksaktajos mācību priekšmetos.
Regulāri notiek praktiski semināri skolotājiem par jauno tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.