2015./2016. mācību gada 1. semestrī 37 mūsu skolēniem liecībās bija tikai 7, 8, 9 vai 10 balles.

Paldies viņiem par labi paveikto darbu! Paldies arī šo skolēnu vecākiem!

Vidusskolēni:  Amanda Barisa, Karīna Elza Stiģe, Elīna Madara Ozoliņa, Kristaps Ozoliņš un Laura Suhanova  saņems Censonības stipendiju.

Šie skolēni un viņu sekmju vidējais vērtējums:

Andersons Ralfs 8,22; Jelnieks Roberts 7,89; Pipars Jānis 8,50; Reišulis Kārlis Alberts 8,11; Vaiča Marlēna 7,89; Vanaga Emīlija 8,00; Veinberga Evelīna 8,89; Guļāns Helvijs 8,78; Lazdiņa Beatrise 8,44; Rudzuroga Ernests 8,33; Tulpe Rinalds Kristians 7,33; Ārgale Elīza 8,18; Kūlis Jēkabs 7,73; Priekulis Mariss 8,64; Rabkēvičs Artūrs 7,73; Savicka Līva 8,18; Strautnieks Renāts 7,73; Suķe Samanta 9,09; Zemīte Anete 8,64; Dalders Dāvis 8,27; Jurjāne Evelīna 8,45; Siņicins Rinalds 8,91; Zīverts Kristaps 7,82; Kačerovska Renāte 7,93; Jančenko Madara 8,29; Valnere Ance 8,79; Vēvers Martins Dāvis 8,57; Kazainis Pēteris 8,00; Kalniņš Māris 7,81; Rupeika Elīna 8,13; Rozentāls Reinis Andrievs 7,88; Ronis Mārtiņš Jēkabs 7,94; Barisa Amanda 8,18; Stiģe Karīna Elza 8,00; Ozoliņa Elīna Madara 8,00; Ozoliņš Kristaps 7,82; Suhanova Laura 9,29.