1.aprīlī Krimuldas vidusskolā notiek Pierīgas pedagogu profesionālās meistarības konkurss “Neturi sveci zem pūra”. Konkursa mērķis ir apzināt aktīvus un radošus pedagogus, kuri jēgpilni izmanto inovatīvas mācību metodes un darba formas, attīstot audzēkņos caurviju prasmes. Krimuldas vidusskolu konkursā pārstāvēja un vadīja atklātās stundas pedagogi Vita Dankaniča, Evita Kurtiņa un Antra Šverna. Tiekoties ar žūrijas komisiju, Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis uzsvēra, ka savstarpēja sadarbība, dalīšanās ar pieredzi un zināšanām ir skolotāja ikdienas darba sastāvdaļa, tā mēs mācāmies un bagātināmies. Paldies Krimuldas vidusskolas skolotājiem par dalīšanos pieredzē un administrācijai par atbalstu.