Plīvo Latvijas karogs  Krimuldas vidusskolā 14. un 15. novembrī norisinājās patriotisko dziesmu konkurss ,,Mana dziesma Latvijai’’. Konkursā piedalījās 1.-12. klašu izglītojamie. Katra klase pārdomāti izvēlējas savu patriotisko dziesmu, dziesmas izpildījumu un vizuālo noformējumu. Klašu priekšnesumu tapšanā iesaistījās gan klases audzinātāji, gan mūzikas pedagogi. Konkurss noritēja pacilātā, svinīgā gaisotnē. Žūrija izteica daudz labu vārdu par skolēnu sniegumu, par konkursa norisi un novēlēja saglabāt šo tradīciju arī turpmāk, lai tā veicina piederību skolai, novadam, Latvijai. Foto no konkursa ŠEIT.

Paldies visiem par ieguldīto darbu konkursā!

Direktores vietniece audzināšanas jomā Dzidra Grinberga