Cien., vecāki!

Lai mācības notiktu klātienē, ievērojot MK noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, skolēnu testēšana (siekalu tests) Krimuldas vidusskolā notiks 27.augustā no plkst. 7.00 līdz plkst.11.30. Tie, kas šajā laikā nenotestēsies, nevarēs piedalīties klātienes mācībās.

Uz testēšanu skolēniem jāierodas maskās!

Tests nav jānodod tiem, kuriem ir sadabībspējīgs Covid19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikāts.

Būsim saprotoši un atbildīgi, jo visi vēlamies, lai mācības notiktu klātienē.