Paldies visiem skolēniem un viņu vecākiem, kuri ir mācījušies pēc savām spējām. Priecājamies par skolēniem, kuru sekmju vidējais vērtējums 1. semestrī ir augstāks par iepriekšējā gada vidējo vērtējumu. Īpašs paldies tiem, kuru liecībās ir tikai augsti vērtējumi (7, 8, 9, un 10 balles) SUDRABA atzinība, 4 skolēnu liecībās ir tikai 8, 9 vai 10 balles. Šie skolēni saņēma ZELTA atzinību par ļoti augstiem mācību sasniegumiem.