Atklātā svešvalodu olimpiāde notika janvārī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā. Olimpiādē kopumā piedalījās 1177 skolēni no 163 Latvijas skolām, no tiem 912 skolēni angļu valodas grupā.

Aicinājumam piedalīties olimpiādē atsaucās 3 mūsu skolas 7.klašu skolnieces, kuras uzrādīja labu rezultātu 1. posmā un ieguva tiesības piedalīties olimpiādes 2. posmā, kas norisinājās 30. janvārī.

Paldies Melānijai Rakovai (7.a), Alisei Kristai Upītei (7.a) un Artai Aleksandrai Tračai (7.b) par vēlmi pilnveidoties, par sava brīvā laika ziedošanu un par drosmi nenobīties no jaunā un nezināmā!

Angļu valodas skolotāja I.Cielēna